właściwości materiału izolacyjnego

Omawiając zalety celulozy jako materiału izolacyjnego, należy poruszyć następujące zagadnienia:

  • Dyfuzyjność
  • Termoizolacyjność
  • Ognioodporność
  • Ochrona akustyczna
  • Ekologia
  • Oszczędności

Poniżej staramy się Państwu przedstawić w skrócie omówienie poszczególnych właściwości celulozy


Właściwości dyfuzyjne i wentylacyjne

Izolacja celulozowa jest w stanie pochłaniać i oddawać wilgoć, bez utraty właściwości izolacyjnych. Szczególne zdolności pochłaniania wilgoci regulują mikroklimat pomieszczenia. Przy renowacjach lub płaskich systemach dachowych bez wentylacji działa fizycznie jak zapora dla wilgoci. W przeciwieństwie do tradycyjnych mat izolacyjnych osiąga lepszą szczelność. Naturalne właściwości włókien celulozowych w połączeniu z technologią wdmuchiwania spełniają najwyższe wymagania dotyczące klimatu pomieszczenia mieszkalnego i oszczędności energii.Włókna celulozowe chłoną wilgoć przedostającą się z powietrzem z ciepłego do zimnego miejsca i – w zależności od różnicy poziomów wilgoci – także w kierunku odwrotnym. Powietrze, które wpływa do konstrukcji, oddaje część wilgoci wraz z energią. Ten fakt wiąże się z charakterystyczną dla celulozy właściwością izolacji klimatycznej obiektu, tj. ochroną jego pomieszczeń: 1) zimą przed mrozem, 2) w gorące letnie miesiące przed przegrzaniem, co szczególnie dotyczy pomieszczeń usytuowanych na poddaszach .

Włókna celulozowe mogą bowiem pobierać z otoczenia zarówno wilgoć, wiązać ją w sobie i odparowywać, jak i ciepło, które kumulują w sobie i opóźniają jego reemisję do otoczenia, co w warunkach gorąca zewnętrznego czyni z nich barierę przeciwdziałającą przedostawaniu się wyższej temperatury do środka. Tę cechę najprościej zaobserwować gdy weźmiemy do ręki drewniany kubek i zalejemy go wrzącą wodą. Zauważymy ,że taki kubek nie będzie parzył nam rąk i da się łatwo utrzymać. To wolne nagrzewanie się drewna wynika ze słabego przewodzenia ciepła przez włókna celulozowe, które zamykają sobą powietrze pomiedzy nimi oraz w ich strukturach. Odmiennie będzie w przypadku kubka ze szkła,który z racji tego, że powietrze tutaj zamkniete jest tylko między włóknami, które to w tym momencie mogą dobrze przewodzić ciepło, powodują silne przewodzenie ciepła i prowadzi to do silnego nagrzania się trzymanej przez nas powierzchni kubka.

Jego mechanizmy termo wilgotnościowe przeciwdziałają też niekorzystnym zjawiskom kondensacji pary wodnej w tzw. Mostkach termicznych, która natychmiast jest wchłaniana w celulozę i w niej rozpraszana.Jest to cecha szczególnie ważna przy skomplikowanym geometrycznie kształcie ocieplanej konstrukcji. Izolacja celulozowa jednocześnie skutecznie filtruje powietrze, zatrzymując w sobie pył i kurz. Nie bez przyczyny mówi się więc o niej, że jest wentylatorem i klimatyzatorem ciepła, bo przepływ powietrza przez izolowane nią konstrukcje eliminuje potrzebę użycia oddzielnego systemu wentylacyjnego. Na styku z detalami konstrukcji drewnianych i metalowych działa też jak bibuła (możliwość przejmowania wilgoci, co jest istotne np. przy kompleksowej termo renowacji budynku, jego ścian zewnętrznych i stropodachu. Przyspieszone odparowanie wilgoci z konstrukcji metalowych działa antykorozyjnie, chroniąc ją przed rdzą, w czym pomaga również odczyn zasadowy izolacji (pH ? 7,8–8,1). Izolacje zachowują też stałość wymiany gazowej (dwukierunkowe przenikanie powietrza z i do pomieszczeń) oraz regulują wilgotność nie tylko warstwy ocieplonej, lecz także wnętrz budynku.


Źródło: "Izolacje w nr 3/2006 r. redaktor Jacek Sawicki"

Właściwości termoizolacyjne

Izolacja celulozowa jest materiałem charakteryzującym się stałością właściwości termoizolacyjnych.Przy wszelkich wahaniach wilgotności i temperatury powietrza materiał ten przystosowuje się do tak zmieniających warunków, przy czym zachowuje swoje właściwości termiczne aż do wilgotności na poziomie 12%.

W budynkach mieszkalnych przeważnie mamy do czynienia z wilgotnością na poziomie 50% . W takich warunkach wg przeprowadzonych badań wilgotność materiału izolacyjnego wynosi ok. 5%. Oczywiście są też bardziej wilgotne pomieszczenia, w których wilgotność powietrza sięga nawet 70–80% . Ale nawet przy tak nieprzyjaznych warunkach, materiał osiąga zaledwie 11% wilgotności. Także w przypadku celulozy wysoki stopień wilgotności (12%) przy którym zachowuje ona swoje właściwości izolacyjne, niewątpliwie pozycjonuje ją wysoko wśród innych tego typu materiałach.

tabela wartości wskaźnika przenikania dla przegrody w zależności od grubości celulozy jako materiału izolacyjnego

Bardzo istotnym parametrem używanym w ocenie różnych wyrobów izolacyjnych jest współczynnik przewodzenia ciepła (lambda). W przypadku większości wyrobów izolacji celulozowej współczynnik ten kształtuje się na poziomie 0,037– 0,043 W/(m·K) i jest on porównywalny do innych materiałów jak np. styropian 0,036–0,042 W/(m·K), wełna mineralna 0,033–0,050 W/(m·K). A więc można stwierdzić, że w tym porównaniu celuloza wypada jako materiał równorzędny.

Osiągnięcie tego wskaźnika parametrów na tym poziomie,przekłada się korzystnie na współczynniki przenikania ciepła U. W połączeniu z metodą nadmuchową uzyskujemy warstwę izolacji o wysokich parametrach termoizolacyjnych z maksymalną redukcją mostków termicznych, którego występowania nie da się całkowicie wyeliminować przy tradycyjnym układaniu wełny mineralnej. Izolacja celulozowa wypełnia najwęższe szczeliny i miejsca, do których dostęp jest utrudniony, bądź niemożliwy. Uzyskujemy w ten sposób bezspoinową warstwę, ściśle przylegającą do elementów konstrukcyjnych budowli tj. legarów, stropu, krokwi etc. Biorąc pod uwagę wyżej wymienione cechy, izolacja nadmuchowa osiąga taki sam współczynnik U, przy niższych grubościach zasypanego materiału. Wyliczono, że dla ściany izolowanej celulozą o grubości 13 cm ta wartość współczynnika przenikania ciepła oscyluje w granicach U = 0,25 W/(m2·K), przy grubości warstwy 22 cm wartość spada do U = 0,15 W/(m2·K), a przy grubości 34 cm w stropodachu można ją zmniejszyć nawet do U = 0,10 W/(m2·K).

Dodatkowo należy zaznaczyć,że w porównaniu z innymi materiałami, straty ciepła przy zastosowaniu izolacji celulozowej są mniejsze dzięki ciągłości i szczelności izolacji oraz zmniejszeniu ryzyka punktowego zawilgocenia izolacji, co w sposób zdecydowany decyduje o wysokich właściwościach termoizolacyjnych tak ocieplonej przegrody.

To co równie istotne , i bardzo odczuwalne będzie przede wszystkim latem, to kolejny atut izolacji celulozowej, jakim jest wolniejsze oddawanie ciepła z zewnątrz do wewnątrz. Nazywa się to przesunięciem fazowym, które jest większe w przypadku celulozy w stosunku do wełny mineralnej aż o ........ czytaj dalej


Ognioodporność

zdjęcie opalanej palnikiem celulozy Montowane przez nas materiały celulozowe charakteryzują się klasą reakcji na ogień B-s2,d0 . Klasyfikuje to ten materiał w grupie materiałów palnych, niezapalnych (B), o ograniczonej ilości wydzielanego dymu(s2), niekapiących(d0) i ogólnie nierozprzestrzeniających ognia (B-s2,d0).

Badania jednak wykazały ,że w przypadku celulozy istotną charakterystyką jest to ,że materiał ten posiada wysoką zdolność zapobiegania przed zapaleniem się konstrukcji. Wynika to z faktu, że zaimpregnowane przeciwogniowo włokna celulozy w momencie kontaktu z otwartym ogniem nie ulegaja spalaniu, a jedynie zwęglają się w tempie od 5 do 15 cm grubości warstwy na godzinę osiągając temperaturę w zwęglinie w wysokości 90–95°C.

tabela porównawczych  prób przeciwpożarowych dla celulozy

Ta charakterystyka wynika z pochodzenia celulozy, gdyż wystawiona na działanie ognia zachowuje się podobnie do drewna.Typowa dla drewna właściwość opóźniania rozwoju pożaru charakteryzuje również celulozowy materiał izolacyjny. Powstała w wyniku działania ognia zwęglona warstwa wierzchnia, dzięki swojej temperaturze topnienia wynoszącej 1200°C, tworzy barierę , która chroni dalsze włókna celulozy. Poza tym zgromadzona w wyniku impregnacji woda, jest uwalniana z kryształów które ją chemicznie wiązały co przy ograniczonej przepuszczalności powietrza przez włókna celulozowe powoduje wytworzenie się kurtyny parowej , która utrzymuje wilgoć i blokuje dostep świeżego powietrza, tak potrzebnego do powstawania płomieni.


Ochrona akustyczna

Cenną zaletą włókien celulozy jest ich zdolność do pochłaniania dźwięku, dzięki czemu materiał znajduje duże zastosowanie przy wypełnianiu ścianek działowych, wygłuszaniu stropów, budowie ekranów akustycznych oraz w specjalnych tynkach pochłaniających dźwięki (tynki akustyczne).

Sprężyste włókna celulozowe absorbują energię dźwiękową, zamiast ją odbijać, co redukuje czas utrzymywania się echa i uwalnia od zakłócających dźwięków dodatkowych. Wypowiadane słowa lub muzyka będą lepiej słyszalne i wyraźniejsze.


Ekologia

Wspólną cechą izolacji celulozowych jest ich proekologiczny charakter, który poza tak istotną rzeczą jak efekty w postaci energooszczędności w eksploatacji budynków i utrzymywaniu w ich wnętrzach zdrowego, higienicznego klimatu, zapewnia także już na etapie produkcji zachowanie relatywnie mniejszego zużycia energii niezbędnej do wytwarzania innych rodzajów termoizolacji. Ilość energii, jakiej wymaga wyprodukowanie 1 m3 celulozowej izolacji (ok. 5 Wh/m3), jest wielokroć mniejsza od potrzebnej do wytworzenia analogicznej ilości innej izolacji. Dla thermocelu stanowi ona ok. 1/10 energii potrzebnej do produkcji wełny mineralnej i 1/30 w przypadku poliuretanu, a dla ekofibru – 1/30 energii, jaką zużywa się przy produkcji wełny mineralnej (kamiennej lub szklanej).

Surowcem przetwarzanym jest materiał pochodzenia organicznego wprost wywodzący się z włókien drewna przerobionych na miazgę papierniczą – celulozę, która po wykorzystaniu jako makulatura poddawana jest wtórnemu zagospodarowaniu. Znika w produkcji problem utylizacji odpadów, bo w procesie technologicznym można je wielokrotnie przetwarzać (nawet opróżnione papierowe worki po izolacji celulozowej stanowią materiał do jej wytwarzania). Nie istnieją też uciążliwe dla otoczenia surowce odpadowe (ścieki, pyły i szkodliwe wyziewy).

Należy dodać, że fabrycznie jest to produkt biologicznie czysty, który na wiele lat pozostaje neutralny na działanie tak destrukcyjnych czynników biologicznych, jak: bakterie, pleśnie, glony, grzyby, szkodniki drewna (insekty, gryzonie) i absolutnie nie stanowiący dla nich pożywki. Obecność odpowiednio dobranych retardantów i impregnatów (uwodnione związki soli boru) stanowi o jego odporności ogniowej i skutecznie zabezpiecza przed butwieniem. Jednocześnie substancje te są nieszkodliwe chemicznie: nie emitują niebezpiecznych związków (również przy wyższych temperaturach), nie sublimują, nie wywołują alergii u wykonujących roboty budowlane.

Produkt nie zawiera cząsteczek włókien drażniących płuca, a więc nie stwarza ryzyka dla zdrowia w przypadku przedostania się do układu oddechowego. Z przewodu pokarmowego ich cząstki organizm łatwo usuwa. Nie stosuje się w nim lepiszczy (np. klejów zawierających formaldehyd) i innych substancji chemicznych, które wywoływałyby reakcje chorobowe czy wydzielały nieprzyjemne zapachy (produkt bezzapachowy). Jest to również materiał biologicznie czysty z uwagi na jego elektrostatyczną i elektryczną neutralność, co przejawia się w nieprzyciąganiu do siebie drobin kurzu i pyłu będących zwykle siedliskiem bakterii. Obecność izolacji celulozowej w konstrukcjach budynku (zwłaszcza drewnianych) nie tylko zapobiega rozwojowi mikroorganizmów w warstwie termoizolacyjnej, lecz także działa hamująco i aseptycznie na kolonie grzybów i pleśni pasożytujące na drewnianych konstrukcjach, szybko osusza zagrzybione podłoża i jednocześnie je konserwuje.


Źródło: "Izolacje w nr 3/2006 r. redaktor Jacek Sawicki"

Czy na tym da się zaoszczędzić ?

Myślimy ,że tak.

Poza oszczędnosciami ,które odczują Państwo osobiście, będziecie mieli wpływ również na środowisko. Produkcja włokien celulozowych jest bowiem bardziej ekologiczna niż innych materiałów izolacyjnych.

Ale największe korzysci pownniscie odczuć we własnym portfelu. A to z uwagi na duże oszczędności w ogrzewaniu w sezonie zimowym jak i również oszczędności w lecie w zużyciu energii elektrycznej. Okazać się bowiem może ,że zbyteczne będzie instalowanie urządzeń klimatyzacyjnych, jak także używanie wentylatorów. Brak potrzeby używania tych sprzętów wpłynie też na brak wymuszonego ruchu powietrza, który szczególnie w przypadku alergików nie będzie roznosił kurzu i innych roztoczy, ale również dla pozostałych będzie pozytywnie wpływał na zdrowie.

A więc wydaje się ,że oszczędności, które są Państwo w stanie osiągnąć są w pewnym zakresie do oszacowania, a w innym zależą od subiektywnych odczuć każdego z osobna.

Nam jednak przyświeca idea, by klimat panujący w Państwa domu uległ znacznemu polepszeniu i wywołał u Państwa zadowolenie z trafnie podjetej decyzji.