FAQ

Tak, i to ogromna. Zalecamy przy wyborze materiału do ocieplenia nie sugerowanie się przede wszystkim jego ceną, a raczej głównie jego jakością. Pojawia się na rynku bowiem również celuloza , która nie posiada odpowiednich aprobat i znaków jakości.

Decydując się na ocieplenie domu włóknami celulozowymi należy koniecznie wybrać producenta stosującego certyfikowane systemy kontroli jakości produkcji, gdyż tylko w takim przypadku mamy pewność, że produkt spełnia stawiane mu wymogi jakościowe. Następnie warto porównać poszczególne parametry np.: klasę niepalności, jakość/ szkodliwość stosowanych środków konserwujących włókna, właściwości termiczne, akustyczne, ochronę przed nagrzewaniem itp.

Używając włókien nieznanych marek czy też wyprodukowanych w tzw. „systemie garażowym” można trafić na produkty zawierające nie tyle samą celulozę, ale również przeróżne odpady szkodliwe dla zdrowia.

Oczywiście.Materiał celulozowy zawiera naturalne dodatki mineralne gwarantujące, że produkt jest odporny na działanie pleśni, grzybów a także chroni przed wnikaniem w materiał drobnych szkodników czy gryzoni.

Praktyka potwierdza wręcz fantastyczne właściwości ochrony przed gryzoniami typu myszy czy kuny.

Oczywiście. Zastosowanie metody aplikacji "blow-in" celulozy, dzięki użyciu odpowiednich końcówek i podawaniu materiału pod ciśnieniem 0,3 atm, pozwala nam na uzupełnienie braków w istniejącej izolacji, i dotarcie do kazdego najniejszego punktu w przegrodzie , gdzie powstał taki ubytek. Dzieki wyeliminowaniu istniejących mostków termicznych, przegroda odzyskuje swoje włąściwości termiczne.

Takie docieplenie, nie wymaga deinstalacji istniejących okładzin ścian, a jedynie punktowe ich otwieranie, poprzez nawiercenie niedużych otworów , przez które aplikowany jest pod ciśnieniem materiał izolacyjny. Nie wymaga to przeprowadzania wielkiego remontu, a prace odbywają się przy zachowaniu dużej czystości pomieszczeń.

Jest to produkt biologicznie czysty, który na wiele lat pozostaje neutralny na działanie tak destrukcyjnych czynników biologicznych, jak: bakterie, pleśnie, glony, grzyby, szkodniki drewna (insekty, gryzonie) i absolutnie nie stanowiący dla nich pożywki. Obecność odpowiednio dobranych retardantów i impregnatów (uwodnione związki soli boru) stanowi o jego odporności ogniowej i skutecznie zabezpiecza przed butwieniem. Jednocześnie substancje te są nieszkodliwe chemicznie: nie emitują niebezpiecznych związków (również przy wyższych temperaturach), nie sublimują, nie wywołują alergii.Produkt nie zawiera cząsteczek włókien drażniących płuca, a więc nie stwarza ryzyka dla zdrowia w przypadku przedostania się do układu oddechowego. Z przewodu pokarmowego ich cząstki organizm łatwo usuwa. Nie stosuje się w nim lepiszczy (np. klejów zawierających formaldehyd) i innych substancji chemicznych, które wywoływałyby reakcje chorobowe czy wydzielały nieprzyjemne zapachy (produkt bezzapachowy).

Jest to również materiał biologicznie czysty z uwagi na jego elektrostatyczną i elektryczną neutralność, co przejawia się w nieprzyciąganiu do siebie drobin kurzu i pyłu będących zwykle siedliskiem bakterii. Obecność izolacji celulozowej w konstrukcjach budynku (zwłaszcza drewnianych) nie tylko zapobiega rozwojowi mikroorganizmów w warstwie termoizolacyjnej, lecz także działa hamująco i aseptycznie na kolonie grzybów i pleśni pasożytujące na drewnianych konstrukcjach, szybko osusza zagrzybione podłoża i jednocześnie je konserwuje.

Można, ale taka zmiana odnotowana musi być przez kierownika budowy odpowiednim wpisem w dzienniku budowy. Nie wymaga to jednak zmiany w pozwoleniu na budowę.
Rozporządzenie Komisji UE z 2012 r. reguluje dopuszczalne ilości kwasu borowego, ale nie zabrania jego użycia. W ilości do 5,5% związki boru mogą być stosowane. Należy również zwrócić uwagę na to, że materiał jest instalowany przez fachowy zespół wykonawców i nie ma bezpośredniego kontaktu z użytkownikami obiektu. Teoretycznie więc próg ten mógłby być przekroczony. Aplikowane jednak przez nas materiały posiadają zawartości soli boru mniejszą niż 5%, co potwierdzają certyfikaty tych produktów.
Tak. Systemy produktów celulozowych, aplikowanych przez naszą firmę, spełniają wszystkie aktualne normy europejskie w tym zakresie, co potwierdzone jest posiadaniem przez nie tzw. Europejskiej Aprobaty Technicznej. Dysponują one również certyfikatami potwierdzającymi ich ekologiczność, właściwości zdrowotne i techniczne.
Europejskie Aprobaty Techniczne potwierdzają min. 50 letnią trwałość tych produktów, a to głównie z uwagi na wspaniałe własciwości włókien celulozowych, jak i metodę ich aplikacji. Izolacje takie nie osiadają z czasem, są lekkie, zachowują parametry techniczne i użytkowe podczas eksploatacji, są neutralne elektrostatycznie, przez co nie przyciągają drobin kurzu, nie ulegaja zawilgoceniu, tworzą jednolitą warstwę bez mostków termicznych.
Mamy równiez na to sposób. Bez zbytniej ingerencji w elewację budynku, możemy uzupełnić wolne przestrzenie w takiej konstrukcji poprzez wdmuchanie pod ciśnieniem granulatu styropianowego, który wspaniale wypełni wszystkie ubytki materiału izolacyjnego lub jego braki. czytaj więcej...