zdjęcie opalanej palnikiem celulozy Montowane przez nas materiały celulozowe charakteryzują się klasą reakcji na ogień B-s2,d0 . Klasyfikuje to ten materiał w grupie materiałów palnych, niezapalnych (B), o ograniczonej ilości wydzielanego dymu(s2), niekapiących(d0) i ogólnie nierozprzestrzeniających ognia (B-s2,d0).

Badania jednak wykazały ,że w przypadku celulozy istotną charakterystyką jest to ,że materiał ten posiada wysoką zdolność zapobiegania przed zapaleniem się konstrukcji. Wynika to z faktu, że zaimpregnowane przeciwogniowo włokna celulozy w momencie kontaktu z otwartym ogniem nie ulegaja spalaniu, a jedynie zwęglają się w tempie od 5 do 15 cm grubości warstwy na godzinę osiągając temperaturę w zwęglinie w wysokości 90–95°C.

wykres

Ta charakterystyka wynika z pochodzenia celulozy, gdyż wystawiona na działanie ognia zachowuje się podobnie do drewna.Typowa dla drewna właściwość opóźniania rozwoju pożaru charakteryzuje również celulozowy materiał izolacyjny. Powstała w wyniku działania ognia zwęglona warstwa wierzchnia, dzięki swojej temperaturze topnienia wynoszącej 1200°C, tworzy barierę , która chroni dalsze włókna celulozy. Poza tym zgromadzona w wyniku impregnacji woda, jest uwalniana z kryształów które ją chemicznie wiązały co przy ograniczonej przepuszczalności powietrza przez włókna celulozowe powoduje wytworzenie się kurtyny parowej , która utrzymuje wilgoć i blokuje dostep świeżego powietrza, tak potrzebnego do powstawania płomieni.

zobacz test...